Приєднуйся до нас

Що шукати?

За Лаштунками

Соціальні новини

DPI

Державної служби зайнятості більше не існує

Кабінет міністрів ліквідував Державну служби зайнятості. Про це йдеться в постанові № 90 від 9 квітня, повідомили в урядовому Секретаріаті.
Відзначається, що на її місці буде створена державна служба зайнятості як централізована система державних установ, діяльність якої спрямовуватиметься і координуватиметься Міністерством соціальної політики.
Як повідомлялося, раніше Кабмін відмовився від створення Держслужби зайнятості як центрального органу виконавчої влади.

Cкасовано акцизний податок на переобладнані автомобілі та утилізаційний збір

8 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким скасувала сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та акцизного податку за операціями з переобладнання ввезеного на митну територію України не підакцизного транспортного засобу в підакцизний легковий автомобіль.
Нагадаємо, що з 01.09.2013 року згідно з Законом України від 04.07.2013 р. №422-VII оподатковувались екологічним податком ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів та кузовів до них, що в подальшому підлягали утилізації.
З 01.01.2014 р. Законом України від 19.12.2013 року №713-VII було запроваджено сплату акцизного податку у випадку переобладнання ввезеного в Україну вантажного транспортного засобу (товарної позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД) у легковий автомобіль, призначений для перевезення пасажирів (товарної позиції 8703 за УКТ ЗЕД).

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.

Про сплату пенсійного збору з операцій купівлі іноземної валюти

З 1 квітня 2014 року Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» введено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі юридичними і фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.
Національний банк України листом від 04.04.2014 р. № 29-113/14630 роз’яснив порядок нарахування та утримання пенсійного збору із зазначених операцій, перерахування його до Пенсійного фонду України та здійснення контролю за правильністю та своєчасністю його справляння.
Згідно з роз’ясненням уповноважені банки (фінансові установи) нараховують, утримують та перераховують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з усіх операцій купівлі іноземної валюти як для задоволення власних потреб таких установ, так і при придбанні такої валюти клієнтами зазначених установ.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується з операцій купівлі іноземної валюти, що здійснюють дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні та їх працівники, якщо останні не є громадянами України або не проживають в ній постійно та акредитовані в МЗС України, міжнародні фінансові організації, які відповідно до законодавства України звільнені від сплати податків та зборів в Україні.
Під час здійснення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти банки повинні вимагати від клієнтів зазначити у заяві на купівлю іноземної валюти про те, що клієнт доручає банку перерахувати до Пенсійного фонду України суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5 % від суми в гривнях, що витрачена на купівлю іноземної валюти (без урахування комісійної винагороди за цією операцією).
Для цього банкам необхідно переглянути умови договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів і передбачити в них, що в разі купівлі безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнта банк нараховуватиме, утримуватиме та сплачуватиме суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від імені та за рахунок клієнта.
При здійсненні операцій з купівлі готівкової іноземної валюти банки (фінансові установи) доповнюють квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції за формою № 377-К додатковими реквізитами (рядком), у якому зазначається сума сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Перерахування коштів збору із рахунків на рахунки Державного казначейства України здійснюється банками (фінансовими установами) щоденно не пізніше наступного операційного дня з дня зарахування таких коштів за попередній день.
Національний банк України буде здійснювати контроль за дотриманням банками (фінансовими установами) процедури сплати такого збору та застосовувати санкції при виявленні порушень.

Проценти за депозитами будуть оподатковуватися з 1 липня 2014 року

Законом України від 27 березня 2014 року №1166-VІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» з 1 липня 2014 року змінено порядок оподаткування пасивних доходів, зокрема дивідендів, процентів, роялті, інвестиційних доходів. Зазначені доходи оподатковуватимуться податком на доходи фізичних осіб за прогресивною шкалою: 15%, 20%, 25%.
Протягом звітного місяця зазначені доходи оподатковуватимуться податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) за ставкою 15%.
Не підлягатимуть оподаткуванню проценти, в тому числі нараховані за депозитами, у сумі, що не перевищує в рік 17 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року (тобто у 2014 році – 20706 грн. (1218 грн. х 17)).
За підсумками звітного (податкового) року одержувач таких доходів повинен буде до 1 травня наступного року подати до податкового органу за місцем своєї реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, в якій здійснити річний перерахунок оподаткування доходів. Тобто, в декларації слід до загального нарахованого річного оподатковуваного доходу включити пасивні доходи, зокрема у вигляді процентів (крім процентів у сумі, що не перевищує в рік 17 прожиткових мінімумів), дивідендів, виграшів, призів, інвестиційних доходів, тощо.
Під час проведення річного перерахунку в річній податковій декларації нараховані за рік доходи слід оподаткувати в такому порядку:
доходи у вигляді зарплати, якщо місячний дохід не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року (у 2014 році – 12180 грн.) – за ставкою 15%, в сумі, що перевищує зазначений розмір – 17%;
доходи за нарахованими процентами (в тому числі за депозитами) у сумі, що не перевищує в рік 17 прожиткових мінімумів (у 2014 році – 20706 грн.) – не оподатковуються;
решту пасивних доходів в сумах: що не перевищують 204 прожиткових мінімуми (в 2014 році – 248472 грн.) – за ставкою 15%; від 204 до 396 прожиткових мінімумів (у 2014 році – від 248472 грн. до 482328 грн.)– 20% до суми перевищення; понад 396 прожиткових мінімумів (у 2014 році – 482328 грн.) – 25% від суми перевищення.

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.

Щодо звільнення від сплати єдиного податку підприємців у зв’язку з їх військовою мобілізацією

Згідно Податкового кодексу платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця. Нарахування авансових внесків для таких платників здійснюється контролюючими органами.
Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку третьої та п’ятої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки.
Відповідно до Указу Президента України від 17.03.2014 р. №303/2014 «Про часткову мобілізацію» у зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в АР Крим і м. Севастополі на території України оголошено часткову мобілізацію. Згідно з Указом військовозобов’язані громадяни України можуть бути мобілізовані на військову службу, на збірні пункти та у військові частини.
З метою врегулювання питань щодо нарахувань авансових внесків для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої і другої груп за період їх мобілізації, Міндоходів України листом від 24.03.2014 р. №6701/7/99-99-17-02-02-17 роз’яснило, що по зазначених платниках, що не здійснювали господарську діяльність на період мобілізації та не одержували дохід, контролюючі органи, керуючись статтею 101 ПКУ можуть списати таку заборгованість з авансових внесків за час мобілізації, як безнадійну, що виникла внаслідок непереборної сили (форс-мажорних обставин). При цьому такі платники повинні надати контролюючому органу підтверджений документ із військового комісаріату, в якому зазначатиметься період перебування на зборах.

Скасовано зменшення ставок податку на прибуток та податку на додану вартість

Законом України від 27.03.2014 №1166—VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» внесено зміни до пункту 151.1 статті 151, пункту 193.1 статті 193, пункту 10 підрозділу 2 та пункту 10 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок податків.
Зокрема, основну ставку податку на прибуток встановлено у розмірі 18 відсотків, основну ставку податку на додану вартість – у розмірі 20 відсотків. Наведені зміни застосовуються з 1 квітня 2014 року.
Тобто, поступове зменшення основної ставки податку на прибуток протягом 2011-2016 років до рівня 16 відсотків та зменшення ставки ПДВ з 01.01.2015 до 17 відсотків, передбачене перехідними положеннями Кодексу, скасоване.

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.

Отримання відшкодування ПДВ у вигляді облігацій

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»  від 27.03.2014 р.  № 1165-VII,  який  набрав  чинності з  03.04.2014 р., платники, в яких суми, задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року, підтверджені результатами перевірок і не відшкодовані станом на 03.04.2014 року, можуть отримати відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики. Термін обігу облігацій – 5 років.
Отримання відшкодування ПДВ у вигляді облігацій здійснюється на добровільних засадах. Для цього платнику податків необхідно подати заяву про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики до органу Міндоходів.
Органи Міндоходів передають органам, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, реєстри платників із висновками про суми відшкодування ПДВ. Після цього органи казначейства у 5-денний термін видають платникам облігації внутрішньої державної позики. При цьому оформлення облігацій прирівнюється до отримання платником податків бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунка на рахунок платника ПДВ.

Кількість переглядів: 91 

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.
Реклама

Соціальні новини

ДПІ

Отримані іноземні доходи громадян підлягають річному декларуванню

Головне управління Міндоходів в Івано-Франківській області повідомляє, що згідно п.168.2 ст.168 Податкового кодексу платник податків, який одержує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів в загальний річний оподатковуваний дохід і надати податкову декларацію за результатами звітного податкового року в податкову службу за місцем проживання, а також сплатити податок з таких доходів. Порядок оподаткування  іноземних доходів громадян встановлено пунктом 170.11 статті 170 Податкового кодексу України.
Одночасно, Кодексом встановлено, що сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Так, у разі отримання громадянином доходів із джерел за межами України,  сума такого доходу оподатковується за ставками 15% (17%). Виняток становлять суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат, які оподатковуються за ставкою 5%.
Водночас, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном за умови наявності підтверд­жених документів стосовно суми отриманого ним доходу та сплаченого податку. Для отримання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник зобов’язаний одержати довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Така довідка видається державним органом країни, де отримується дохід, уповноваженим справляти такий податок.
Довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні (ст.13 Податкового кодексу України).
Громадянин – одержувач  іноземних доходів відображає ці доходи в річній податковій декларації про майновий стан і доходи та  подає її до податкового органу  до 1 травня 2014 року. Декларацію можна подати в електронному вигляді за допомогою електронних сервісів Міндоходів «Декларування он-лайн» http://minrd.gov.ua/incomedecl та «Електронний кабінет платника податків» http://kpp.minrd.gov.ua/.

Затверджено нову форму Податкового розрахунку (форма 1ДФ)

Нова форма Податкового розрахунку (ф.1ДФ) відрізняється від попередньої відсутністю реквізиту «Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн., коп.)».
Щодо Порядку подання Податкового розрахунку (ф.1ДФ), то зміни стосуються  способів його подання. А саме, Податковий розрахунок, подається податковими агентами в один із таких способів:
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;
на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше п’яти.
В один із таких способів у вигляді окремої порції подається Податковий розрахунок (ф.1ДФ) за відокремлений підрозділ юридичної особи, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету.
Нагадаємо, що форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21 січня 2014 року №49 (зареєстрований Міністерством юстиції України 5 лютого 2014 року за №228/25005).
Наказ №49 набирає чинності з 1 квітня 2014 року.
Водночас, з введенням в дію Наказу №49 втрачає чинність наказ ДПА України від 24 грудня 2010 року №1020.

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.

Платник податків може ініціювати проведення електронної перевірки

Платник може подати до органів Міндоходів в електронній формі документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, для проведення електронної перевірки. Такі документи створюються в електронній формі та зберігаються на електронних носіях інформації. Для цього потрібно дотримуватись умови щодо використання електронного цифрового підпису підзвітних осіб.
Документи для проведення електронної перевірки можуть бути надіслані до органу Міндоходів, в якому платник податків перебуває на податковому обліку, за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.
Нагадаємо, що з 1 січня 2014 року Податковим кодексом України запроваджено механізм проведення електронних перевірок платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
Згідно абз. 6 пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПКУ, електронна перевірка відноситься до категорії документальних позапланових невиїзних перевірок. Її ініціює сам платник, подаючи відповідну заяву в відповідний територіальний орган Міндоходів, в якому він перебуває на податковому обліку.
Формати документів, які пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів та подаються платником в електронній формі для проведення електронної перевірки і Порядок їх подання визначені у наказі Міндоходів від 31.12.2013 №898, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.02.2014 за №305/25082.

Звітність з єдиного внеску подається до органів доходів і зборів

Подання звітності з єдиного внеску та його сплата як і раніше здійснюється до органів доходів і зборів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області.
Останнім днем подання звітних документів за лютий та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є 20 березня 2014 року.
Нагадуємо, що звітувати роботодавці, які використовують працю найманих осіб, повинні щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця, за основним місцем своєї реєстрації.
Нараховані суми єдиного внеску страхувальники сплачують не пізніше 20 числа наступного місяця. Водночас для гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, останнім днем сплати є 28  число кожного місяця.
Інформація про рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску, порядку заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів, а також щодо подання звітності з ЄСВ в електронному вигляді тощо, розміщена в розділі «Бюджетні рахунки» веб-сайту
http://if.minrd.gov.ua.

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.

Кількість переглядів: 99 

Реклама

©2013-2020 "За Лаштунками". Всі права застережено. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання на видання "За Лаштунками" не нижче другого абзацу. Для інтернет-видань обов’язкове пряме, відкрите для пошукових систем гіперпосилання у першому абзаці на конкретний матеріал.

Політика Конфіденційності